Pedagog

NASLOVNICA / Stručni suradnici / Pedagog

Nikola Vuković, prof.pedagog

Zvanje: profesor pedagogije

Radno vrijeme:
Pon – Sri – Pet 7.00 – 13.00 sati
Uto – Čet 10.30 – 16.30 sati

Za individualne razgovore najavite se na telefon:
(048) 814-063 (099 565 44 00)

“Otvoreni sat” – rad s članovima stručnog tima :
utorak 12.00-12.45
petak 08.00-08.45

e-mail adresa pedagoga:
nikola.vukovic@skole.hr

O pedagogu:

Diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1991. godine.

Napredovanje:

 • stručni suradnik pedagog-mentor od 2000. godine.
 • stručni suradnik pedagog-savjetnik od 2006. godine, obnova statusa 2011., 2016.
 • stručni suradnik pedagog – izvrsni savjetnik, od 7.prosinca 2020.
 • od 9.lipnja 2011.godine do 31.kolovoza 2016.- zamjenik ravnatelja

U OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac radi od 9.9.1991.

Područja interesa:

 • Projektna nastava: pokrenuo prije 20 godina projektnu nastavu; ostvareno više od 300 različitih projekata. Cilj: zajednički rad učenika, učitelja, roditelja i vanjskih suradnika. Izrađene zbirke radova, bogata fotodokumentacija, projekte vode učitelji i razrednici u svim razrednim odjelima, u školi je bogata foto i video dokumentacija o provedenim aktivnostima.
 • Tematski dani: koordinator rada na ostvarivanju tematskih dana: Dan mira, Dan jabuka, Božić u Podravini, Đurđevac; jučer-danas-sutra, Uskrs u Podravini, Tolerancija, Dan ružičastih majica, Holokaust, Projekt “Šafran”, “Škola filantrop”, pokretač osnivanja Školskog filantropskog kluba “Izvor dobrote”…
 • Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika; Timski rad, Vrednovanje i samovredovanje rada, Uključivanje roditelja u nastavni proces, Nastavna sredstva i pomagala u nastavi, Kompetencije, Komunikacija, debata, rasprava-mogućnosti unapređivanja rada, Interkulturalni odgoj i obrazovanje, Školski projekti: Dan ružičastih majica, Dan tolerancije, Projekt “Šafran”, Projekt “Škola filantrop”, Rad s učenicima s teškoćama, Akcijska istraživanja u školi i uključivanje učenika u provedbu istih, Stvaranje kulture škole, Inkluzija učenika…
 • Fotografija; estetsko uređenje škole, sudionik foto izložbe učitelja, fotodokumentacija škole- izvješće o radu škole
 • Preventivni programi: Zdravlje je najveće bogatstvo, Znanjem protiv protiv predrasuda, Slobodno vrijeme učenika, Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, Tolerancija, Odgoj za mir, Nenasilno rješavanje sukoba…koordinator rada u školi, prezentacija rada na stručnim skupovima i seminarima na nivou države (Agencija za odgoj i obrazovanje, Škole učitelja, Škole pedagoga, HPKZ, članci u pedagoškom časopisu “Napredak”, Zbornici međunarodnih konferencija i stručnih skupova…), koordinator provedbe preventivnih programa u suradnji s PU KC-KŽ; “Nisi sam”, “Zdrav za 5″…
 • Razvoj filantropijske kulture u školi – koordinator na projektnim akcijama, predavanja za učitelje, učenike, rositelje, povezivanje škole i lokalne zajednice, povezivanje s potencijalnim donatorima i sponzorima, učenje za život; provedba projektne akcije u 2016.godini, proglašenje Škole filantrop i preuzimanje potvrde o statusu Škole filantrop 17. ožujka 2017.godine. Osnivanje školskog filantropskog klupa “Izvor dobrote” 27.rujna 2017., koordinacija rada u klubu.

Predavanja i voditelj pedagoških radionica:

Od 2000. godine bio je predavač i voditelj pedagoških radionica na tridesetak županijskih stručnih vijeća po područjima, na regionalnim stručnim vijećima za učitelje pripravnike kao i na Školama pedagoga u organizaciji HPKZ-a. Redovni je sudionik Škole učitelja u organizaciji HPKZ-a, državnim skupovima za pedagoge kao i o seminarima o pravima djece. rad na razvoju i unapređivanju interkulturalnog odgoja i obrazovanja. Sudionik međunarodne konferencije u organizaciji FF Osijek…Promicanje tolerancije i uključivanje učenika Roma u sve školske aktivnosti, razvoj interkulturalnog odgoja i obrazovanja.

Objavljeni stručni radovi: ( od 1994.do danas)

 1. Mjesto i uloga pedagoga u radu stručnih aktiva u školi, “Napredak”, 2/94
 2. Mogućnosti razvoja odgojno – obrazovne ekologije u maloj područnoj školi, “Napredak”, 1/95
 3. Pedagog u radu stručnog tima, “Bjelovarski učitelj”, 3/94
 4. Savjetodavni rad pedagoga s roditeljima, “Napredak”, 4/95
 5. Đurđevački pijesci – integrativni pristup izvođenju nastave, “Napredak”, 2/03
 6. Rad s učenicima Romima, “Napredak”, 4/02
 7. Pedagog između tradicije i inovacija, “Zbornik Četvrtog sabora pedagoga”, Zagreb
 8. Mogućnost vrednovanja postignuća projektne nastave, “Napredak”, 2/03
 9. Zajedničkim učenjem do uspjeha, “Zbornik 28. škole pedagoga”, Zagreb
 10. Partnerstvo pedagoga i učenika, “Zbornik 7. škola učitelja”, HPKZ, 2005.
 11. Roditelji i nastavni suradnici u nastavnom procesu, “Zbornik 7. škole učitelja”, HPKZ, Zagreb, 2005.
 12. Uloga školskog pedagoga u provedbi HNOS-a, “Napredak 3/2006.”
 13. Motivacija učenika i uključivanje u nastavni proces, “Zbornik 8. škola učitelja”, HPKZ, 2006.
 14. CD-prezentacija: Zdravlje je najveće bogatstvo, Stručni skup: Preventivni programi, AOO, Vodice, 24.-26. listopada 2007.
 15. Razvojne i akcijske kompetencije školskog pedagoga, Zbornik 10.škole učitelja, HPKZ, 2008.
 16. Unaprjeđivanje kvalitete rada školskog pedagoga, “Napredak” 2/2009.
 17. CD-prezentacija: Preventivni program i prevencija nasilja na stadionima, Stručni skup, AZOO, Bol na Braču, 13.-15.listopada 2009.
 18. Izazovi u radu školskog pedagoga, “Napredak” 3-4/2011.
 19. Interkulturalni odgoj i obrazovanje u praksi školskog pedagoga, Zbornik radova Drugog kongresa pedagoga, 2012.
 20. Čakovec, Zbornik radova ; jednake mogućnosti- bolja integracija romske djece u obrazovni sustav RH, Pedagoškog fakulteta, Uloga školskog pedagoga na prihvaćanju i uvažavanju različitosti, 2014.
 21. Osijek, Zbornik radova Međunarodna konferencija, Globalne i lokalne perspektive pedagogije, Kompetencije i nove uloge pedagoga, 2016.
 22. Split, Zbornik stručnih radova, Znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem, Od znanosti do učionice, Filozofski fakultet Split, Rad školskog pedagoga na poticanju i razvoju interkulturalnih stavova kod učenika, 2017.
 23. Zagreb, Zbornik Trećeg kongresa pedagoga, Hrvatsko pedagogijsko društvo, Filozofski fakultet Zagreb; Izazovi u radu školskog pedagoga na unapređenju školskog ozračja i razvoju kulture škole, 2018.
 24. Bjelovar, Bjelovarski učitelj; Rad školskog pedagoga na savjetodavnom radu učitelja i pružanju podrške na profesionalnom razvoju, 2019.
 25. Varaždin, Varaždinski učitelj, Učitelji i učenici u kreativnoj školi, Varaždinski učitelj 3/2020.
 26. Bjelovar, Bjelovarski učitelj 1-3/2020.; Rad školskog pedagoga na stvaranju uspješne škole (suautor)
 27. Bjelovar, Bjelovarski učitelj 1-3/2020.; Uloga školskog pedagoga u razvoju socijalnih kompetencija učenika
 28. Bjelovar, Bjelovarski učitelj 1-3/2020.; Prava djece i razvoj integracije te inkluzivne kulture škole
 29. Varaždin, Varaždinski učitelj, Profesionalni identitet školskog pedagoga, Varaždinski učitelj, Vol.4, broj 6/2021.
 30. Varaždin, Varaždinski učitelj, Uloga školskog pedagoga u praćenju nastavnog procesa, Varaždinski učitelj Vol.4, broj 6/2021
 31. Školski pedagog i roditelji učenika Roma, Varaždinski učitelj, broj 11/2023.
 32. Put od formiranja razrednog odjela do uspješne razredne zajednice, Varaždinski učitelj, broj 11/2023.

Autor knjižica:

 • Pogled prema naprijed – Kako biti djelotvorniji pedagog?,
  vlastito izdanje, 2003.
 • 230 godina školstva u Đurđevcu, Đurđevac, 2004.

Monografija:

240 godina organiziranog školstva u Đurđevcu, rujan 2013. – zajednički rad s Marijanom Vinkovićem

Članstvo i voditeljstvo:

 • Član HPKZ-a od 1991. godine.
 • Član Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece za područje bivše općine Đurđevac od 1991. godine.
 • Voditelj županijskog stručnog vijeća pedagoga i psihologa od 2001. do 2005. godine.
 • Voditelj županijskog stručnog vijeća pedagoga Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije od 1.rujna 2018.

NAGRADE:

Nagrada ministrice MZO prof.dr.sc.Blaženke Divjak za doprinos razvoja odgojno-obrazovnog sustava RH kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj 2018./19.godini, Uz Dan učitelja, 5.listopada 2019.

13 stu 2023
Malo školsko akcijsko istraživanje

U sklopu ostvarivanja GPP školskog pedagoga te rada na području prevencije školski pedagog Nikola Vuković izradio je akcijsko istraživanje s […]

16 svi 2023
Upis u srednju školu

Prezentacija koju je izradio (prilagodio) pedagog za učenike osmog razreda i njihove roditelje. Predavanje za roditelje na roditeljskom sastanku 16. […]

16 svi 2023
Prijelaz iz četvrtog u peti razred

Prezentacija koju je školski pedagog izradio za predavanje na roditeljskom sastanku, 16. svibnja 2023. godine za roditelje učenika četvrtog razreda.

7 svi 2023
Kako s djecom i mladima razgovarati o…

Prezentacija nastala iz prakse školskog pedagoga. Međupredmetne teme s područja prevencije; vršnjačko zlostavljanje, pomoć djeci i mladima, razgovor o osjećajima, […]

5 svi 2023
Prevencija: Jačanje mentalnog zdravlja, sreća, zadovoljstvo

U privitku su tri prezentacije koje se odnose na rad s učenicima. Prezentacije su nastale kao priprema školskog pedagoga za […]

4 svi 2023
Prevencija: Utjecaj medija na učenike

U privitku je dio prezentacije koja je izrađena za potrebe provedbe preventivnog programa u radu školskog pedagog i učenika. Naglasak […]

Želite znati više?

Potražite više informacija oko našeg kurikuluma i aktivnosti.

Kontaktirajte nas
Skip to content