NASLOVNICA / Novosti / Uvodi se novi koncept stručnog usavršavanja

Uvodi se novi koncept stručnog usavršavanja

Autor:

28. listopada 2011.

Agencija za odgoj i obrazovanje osmislila je i počela provoditi novi koncept stručnog usavršavanja koji će omogućiti i približiti stručno usavršavanje svim odgojno-obrazovnim radnicima. Ovaj projekt, koji je svojevrsna prekretnica u radu Agencije, omogućit će da stručno usavršavanje iz općih tema psihologije, pedagogije, knjižničarstva, defektologije i socijalne pedagogije, tema koje su potrebne svima, posebno u školama koje nemaju ekipiranu stručnu službu, bude dostupno svim odgojno-obrazovnim radnicima.

Edukaciju će u školama, koje pokažu interes i potrebe, provoditi stručni suradnici pedagozi, psiholozi, knjižničari, defektolozi i socijalni pedagozi promovirani u zvanje mentore i savjetnika, a koji će prije toga proći dodatna stručna usavršavanja.

Prvi u nizu stručnih skupova tog tipa „Kompetencije stručnih suradnika pedagoga, psihologa, knjižničara, defektologa i socijalnih pedagoga mentora i savjetnika kao ključni koncepti u pripremi stručnog usavršavanja učiteljskih, nastavničkih i odgajateljskih vijeća osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova“ održan je od 10. do 13. listopada 2011. u Primoštenu. Na skupu je sudjelovalo više od 200 stručnih suradnika mentora i savjetnika iz osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova.

Projekt trajnog stručnog usavršavanja učiteljskih, nastavničkih i odgojiteljskih vijeća u Primoštenu je predstavio ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović. Obrazlažući razloge zbog kojih se Agencija odlučila na uvođenje nove koncepcije stručnog usavršavanja, ravnatelj V. Filipović je naglasio, da će se zadržati postojeći modeli usavršavanja na državnoj i županijskoj razini te usavršavanja koja na lokalnoj razini provode voditelji županijskih stručnih vijeća. Novi koncept omogućit će svima u školama da se stručno usavršavaju o temama za koje u školama trenutno nema dovoljno kompetentnih profila. Ujedno, pojedini učitelji, nastavnici i stručni suradnici više neće imati opravdanja za nesudjelovanje na stručnim usavršavanjima.

Usavršavanja će se organizirati po načelu ICTedu. Imena stručnih suradnika mentora i savjetnika, koji su prošli dodatnu edukaciju u Primoštenu te imena pripadajućih im viših savjetnika AZOO-a i popis škola, koje im regionalno pripadaju i teme bit će objavljena na internetskim stranicama Agencije. Ravnatelji i njihova učiteljska, nastavnička i odgojiteljska vijeća, koja pokažu interes za pojedinu temu, pozivat će ih u škole. Termini će se dogovarati ovisno o organizaciji u školi koja je zainteresirana, ali i mogućnostima stručnih suradnika mentora i savjetnika. Oni će, pak, termine održavanja stručnih predavanja usklađivati s radom u svojoj školi i ravnateljem u okviru izvanredovne nastave i aktivnosti, uz primjerenu nadoknadu materijalnih troškova.

Ravnatelj V. Filipović istaknuo je da će Agencija osmisliti sustav kako vrednovati rad mentora i savjetnika, posebno jer će prije ili kasnije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, iz kojeg između ostalog, proistječe pravilnik o licenciranju i novi pravilnik o napredovanju koji je u pripremi, mijenjati nove pristupe kvantificiranja elemenata u vrednovanju postupka napredovanja.

Teme koje će stručni suradnici mentori i savjetnici ponuditi, proširivat će se, ovisno o iskazanim potrebama iz škola.

U Primoštenu stručni suradnici mentori i savjetnici dopunili su i usavršili svoje poznavanje niza tema za koje se pokazala potreba jer su trenutno nedovoljno zastupljene i kadrovski pokrivene u školama. Predavanja su započela pedagoškim radionicama o prezentacijskim vještinama. Vodile su ih stručne suradnice koje su prošle usavršavanje AZOO-a: Poboljšanje znanja, vještina i kompetencija u poučavanju, rukovođenju i upravljanju školskog nastavnog osoblja u RH. Rad je nakon toga organiziran u radionicama raspoređenim po profilima stručnih suradnika, a vodili su ih nadležne više savjetnice za određeno područje Agencije za odgoj i obrazovanje i stručnjaci s fakulteta i srodnih odgojno-obrazovnih ustanova.

U radionicama stručni suradnici mentori i savjetnici izmjenjivali su svoja iskustva u radu u školama i učeničkim domovima, pripremali se za aktivno sudjelovanje u radu učiteljskih, nastavničkih i odgojiteljskih vijeća, implementaciju stečenog znanja te izradu materijala.

Stručni suradnici pedagozi u radionicama su obradili četiri teme: Razredništvo i razrednik, Rad s učenicima, Suradnja s roditeljima i Disciplina i pedagoške mjere. Psiholozi su obrađivali teme o nadarenim učenicima i strategijama učenja, stručni suradnici defektolozi i stručni suradnici edukacijsko-rehabilitacijskog profila u radionicama su radili na teme: Izrade prilagođenih i individualiziranih pristupa, Inkluzija slabovidne i slijepe djece te djece s motoričkim teškoćama u redovni obrazovni sustav, Uloga pomoćnika u nastavi s djecom s teškoćama u razvoju, Uloga odgojno obrazovnih ustanova u prevenciji poremećaja u ponašanju i Učenici s poremećajima pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD). Stručni suradnici knjižničari radili su na teme: Informacijska pismenost kao okosnica suvremenih pristupa učenju, Ishodi učenja i kako ih pravilno formulirati i Knjižnica ključna poveznica u nacionalnom i školskom kurikulumu.

Izvor: www.azoo.hr

Ostale obavijesti

07. prosinca 2022.

Bili smo na frekvenciji 87.6 Mhz!

Nas desetak učenika iz 7.d i 7.e razreda u utorak smo, kao nastavak razgovora o medijima na grupi  „Medijska pismenost“, […]

06. prosinca 2022.

Sveti Nikola posjetio Odjel za učenike s teškoćama u razvoju

Povodom blagdana svetog Nikole, volonteri udruge “Ruka u ruci” koju čine učenici gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva pod vodstvom pedagoginje Jasne […]

sve obavijesti

Želite znati više?

Potražite više informacija oko našeg kurikuluma i aktivnosti.

Kontaktirajte nas
Skip to content