NASLOVNICA / Novosti / Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012./2013.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012./2013.

Autor:

11. travnja 2012.

Na temelju članka 22., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. i 16/12.), članka 20., stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 30/09.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012./2013.

I.

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Opće odredbe

II.

U I. razred srednje škole upisuju se polaznici koji su završili osnovno obrazovanje, a unutar planiranoga broja upisnih mjesta.

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije.

Iznimno, polaznici u zanimanje policajac upisuju se prema uvjetima navedenim u točki XX. ove Odluke.

III.

U srednju školu može se upisati i redovito obrazovati i stranoga državljanina iz zemlje izvan Europske unije koji ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

  • ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti, odnosno javnih ustanova
  • ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;
  • ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin
  • ako roditelj te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj
  • ako roditelj te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj
  • ako je roditelj te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj
  • ako je takva osoba ili roditelj te osobe azilant ili tražitelj azila
  • ako je takva osoba ili roditelj te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

Kompletan tekst odluke može se vidjeti u privitku ove vijesti.

Izvor: www.mzos.hr

Ostale obavijesti

01. srpnja 2022.

Uspjeh učenika na kraju nastavne godine

Na kraju nastavne godine uspjeh učenika naše škole je slijedeći: Ukupan broj učenika na kraju nastavne godine: 656 Redovni program: […]

01. srpnja 2022.

Maturalno putovanje 8. a razreda

Od 15. 6. do 19. 6. 2022. učenici 8. A razreda u pratnji svojeg razrednika Milana Kosa i učitelja Zorana […]

sve obavijesti

Želite znati više?

Potražite više informacija oko našeg kurikuluma i aktivnosti.

Kontaktirajte nas
Skip to content