NASLOVNICA / Novosti / Raspisan natječaj za ravnatelja škole

Raspisan natječaj za ravnatelja škole

Autor: Nikola Vuković

02. studenoga 2011.

Danas, 2. studenoga 2011. godine, objavljen je natječaj za popunu radnog mjesta : ravnatelj škole!

Donosimo i tekst natječaja!

Natječaj je objavljen i u Večernjem listu.

Početak rada novoizabranog ravnatelja je 31. prosinca 2011.godine.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Tekst natječaja:

Na  temelju  članka 127. i članka 165. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ) i članka 54. Statuta  Osnovne škole Grgura Karlovčana, Đurđevac, Školski  odbor  Osnovne škole Grgura Karlovčana, Đurđevac,raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Za  ravnatelja/icu   može biti  imenovana  osoba  koja   ispunjava uvjete  za učitelja/icu ili stručnog suradnika/icu, a ima najmanje višu stručnu spremu i  5 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima u  osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz  prijavu treba priložiti:

– životopis

– domovnicu

– diplomu

– dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima ( potvrda škole i ovjerena preslika radne knjižice )

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ravnatelj/ica   se  imenuje na vrijeme od 5  godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili  ovjerenom  presliku   dostaviti  na  adresu: Osnovna Škola Grgura Karlovčana, Đurđevac, Basaričekova 5d -n/r Školskom odboru, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za ravnatelja-ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Ostale obavijesti

24. lipnja 2021.

Upis učenika u srednju školu

Od sutra (25. lipnja )počinju prijave obrazovnih programa. Učenici su dobili potrebne upute kako prijaviti obrazovne programe ( do 6 […]

21. lipnja 2021.

Uspjeh učenika na kraju nastavne godine

Objavljujemo zbirne podatke o uspjehu učenika na kraju nastavne godine, a potpune podatke objavit ćemo nakon dopunskog rada 30.lipnja 2021.

sve obavijesti

Želite znati više?

Potražite više informacija oko našeg kurikuluma i aktivnosti.

Kontaktirajte nas
Skip to content