NASLOVNICA / Novosti / Raspisan natječaj za ravnatelja škole

Raspisan natječaj za ravnatelja škole

Autor: Nikola Vuković

02. studenoga 2011.

Danas, 2. studenoga 2011. godine, objavljen je natječaj za popunu radnog mjesta : ravnatelj škole!

Donosimo i tekst natječaja!

Natječaj je objavljen i u Večernjem listu.

Početak rada novoizabranog ravnatelja je 31. prosinca 2011.godine.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Tekst natječaja:

Na  temelju  članka 127. i članka 165. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. ) i članka 54. Statuta  Osnovne škole Grgura Karlovčana, Đurđevac, Školski  odbor  Osnovne škole Grgura Karlovčana, Đurđevac,raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Za  ravnatelja/icu   može biti  imenovana  osoba  koja   ispunjava uvjete  za učitelja/icu ili stručnog suradnika/icu, a ima najmanje višu stručnu spremu i  5 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima u  osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz  prijavu treba priložiti:

– životopis

– domovnicu

– diplomu

– dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima ( potvrda škole i ovjerena preslika radne knjižice )

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ravnatelj/ica   se  imenuje na vrijeme od 5  godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili  ovjerenom  presliku   dostaviti  na  adresu: Osnovna Škola Grgura Karlovčana, Đurđevac, Basaričekova 5d -n/r Školskom odboru, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za ravnatelja-ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Ostale obavijesti

01. srpnja 2022.

Uspjeh učenika na kraju nastavne godine

Na kraju nastavne godine uspjeh učenika naše škole je slijedeći: Ukupan broj učenika na kraju nastavne godine: 656 Redovni program: […]

01. srpnja 2022.

Maturalno putovanje 8. a razreda

Od 15. 6. do 19. 6. 2022. učenici 8. A razreda u pratnji svojeg razrednika Milana Kosa i učitelja Zorana […]

sve obavijesti

Želite znati više?

Potražite više informacija oko našeg kurikuluma i aktivnosti.

Kontaktirajte nas
Skip to content