Raspored informacija

NASLOVNICA / Kutak za roditelje / Raspored informacija

Razred

1.a

1.b

1.c

1.d

2.a

2.b

2.c

2.d

3.a

3.b

3.c

3.d

4.a

4.b

4.c

4.d

5.a

5.b

5.c

5.d

6.a

6.b

6.c

6.d

7.a

7.b

7.c

7.d

8.a

8.b

8.c

8.d

8.e

PŠ Budrovac

PŠ Čepelovac

PŠ Mičetinac

PŠ Sirova Katalena

PP 1-4

PP 5/8

PP 6/7

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Predmetne info.

Vjekoslav Čordašev

Vedran Dautanec

Zoran Vidaković

Milan Kos

K. B. Markovica

A. Balenović

Darija Car

Ivan Grgec

Marina Milički

Miroslav Šošić

Martina Lovrak I.

Katarina Ređep

Marica Vinković

Tamara Debač

Jelena Prelec

Jelena Sabljić

Martina Rukavina

Maja Š. Nemet

Dan u tjednu

srijeda

srijeda

četvrtak

srijeda

četvrtak

utorak

srijeda

utorak

petak

ponedjeljak

utorak

srijeda

srijeda

srijeda

četvrtak

četvrtak

četvrtak

utorak

ponedjeljak

utorak

četvrtak

ponedjeljak

srijeda

petak

ponedjeljak

utorak

petak

srijeda

utorak

utorak

utorak

ponedjeljak

ponedjeljak

srijeda

utorak

utorak

petak

srijeda

srijeda

srijeda

četvrtak

ponedjeljak

ponedjeljak

ponedjeljak

Dan u tjednu

četvrtak

utorak

petak

petak

četvrtak

ponedjeljak

petak

četvrtak

srijeda

ponedjeljak

ponedjeljak

ponedjeljak

četvrtak

četvrtak

utorak

utorak

utorak

srijeda

Vrijeme (od-do)

10:15 – 11:00

08:25 – 09:10

09:20 – 10:05

09:20 – 10:05

09:20 – 10:05

08:25 – 09:10

08:25 – 09:10

10:15 – 11:00

08:25 – 09:10

11:55 – 12:40

08:25 – 09:10

09:20 – 10:05

09:20 – 10:05

08:25 – 09:10

08:25 – 9:10

09:20 – 10:05

14:50 – 15:30

17:25 – 18:10

15:45 – 16:30

15:45 – 16:30

13:55 – 14:40

14:50 – 15:35

14:00 – 14:40

09:20 – 10:05

15:45 – 16:30

13:50 – 14:30

13:55 – 14:40

14:50 – 15:35

13:55 – 14:40

14:50 – 15:35

14:50 – 15:35

11:55 – 12:40

13:45 – 14:45

08:55 – 09:40

08:55 – 09:40

12:25 – 13:10

12:15 – 13:00

08:50 – 09:35

11:35 – 12:20

10:45 – 11:30

12:25 – 13:10

12:25 – 13:10

12:25 – 13:10

12:25 – 13:10

Vrijeme (od-do)

13:55 – 14:40

13:55 – 14:40

15:45 – 16:30

14:50 – 15:35

11:00 – 11:45

13:00 – 13:45

11:55 – 12:40

11:55 – 12:40

14:50 – 15:35

11:55 – 12:40

14:50 – 15:35

15:45 – 16:30

14:50 – 15:35

13:00 – 13:45

09:20 – 10:05

10:15 – 11:00

09:50 – 10:35

09:20 – 10:05

Želite znati više?

Potražite više informacija oko našeg kurikuluma i aktivnosti.

Kontaktirajte nas
Skip to content