Raspored informacija

NASLOVNICA / Kutak za roditelje / Raspored informacija

Razred

1.a

1.b

1.c

1.d

2.a

2.b

2.c

2.d

3.a

3.b

3.c

3.d

4.a

4.b

4.c

5.a

5.b

5.c

5.d

6.a

6.b

6.c

6.d

7.a

7.b

7.c

7.d

7.e

8.a

8.b

8.c

8.d

PŠ Budrovac

PŠ Čepelovac

PŠ Mičetinac

PŠ Sirova Katalena

PP 1-3

PP 4

PP 5-6

PP 7-8

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Predmetne info.

Predmetni učitelj

Vjekoslav Čordašev

Vedran Dautanec

Zoran Vidaković

K. B. Markovica

Aleksandra Balenović

Darija Car

Ivan Grgec

Jasmina F. Konjarek

Štefica Šadek

Miroslav Šošić

Martina Lovrak I.

Katarina Ređep

Marica Vinković

Tamara Debač

Lucija Sulimanec

Jelena Sabljić

Martina Rukavina

Maja Š. Nemet

Dan u tjednu

utorak

utorak

ponedjeljak

petak

utorak

srijeda

ponedjeljak

srijeda

utorak

ponedjeljak

ponedjeljak

ponedjeljak

srijeda

petak

četvrtak

srijeda

srijeda

ponedjeljak

utorak

petak

četvrtak

petak

četvrtak

utorak

utorak

ponedjeljak

četvrtak

ponedjeljak

četvrtak

četvrtak

utorak

petak

utorak

ponedjeljak

srijeda

utorak

srijeda

srijeda

ponedjeljak

četvrtak

četvrtak

ponedjeljak

ponedjeljak

:

Dan u tjednu

petak

srijeda

srijeda

ponedjeljak

srijeda

utorak

petak

srijeda

utorak

utorak

četvrtak

srijeda

utorak

utorak

ponedjeljak

petak

četvrtak

ponedjeljak

Vrijeme (od-do)

08:25 – 09:10

08:25 – 09:10

08:25 – 09:10

10:15 – 11:00

08:25 – 09:10

08:25 – 09:10

09:20 – 10:05

09:20 – 10:05

10:15 – 11:00

10:15 – 11:00

07:30 – 08:15

08:25 – 09:10

10:15 – 11:00

08:25 – 09:10

10:15 – 11:00

15:45 – 16:30

14:50 -15:35

13:55 – 14:40

09:20 – 10:05

14:50 -15:35

14:40 – 15:35

14:50 – 15:35

13:00 – 13:45

16:35 – 17:20

14:50 -15:35

15:45 – 16:45

11:05 – 11:50

13:55 – 14:40

13:00 – 13:40

16.35 – 17:20

15:45 – 16:30

14:50 – 15:35

08:55 – 09:40

16:00 – 17:00

08:55 – 09:40

10:40 – 11:25

11:35 – 12:20

08:50 – 09:30

10:45 – 11:30

09:50 – 10:35

12:20 – 13:00

12:20 – 13:00

12:25 – 13:10

:

Vrijeme (od-do)

13:55 – 14:40

15:45 – 16:30

13:00 – 13:45

17:25 – 18:00

14:50 – 15:35

10:45 – 11:30

09:20 – 10:05

13:55 – 14:40

13:55 – 14:40

13:00 – 13:45

14:50 – 15:35

15:45 – 16:30

15:45 – 16:30

14:50 – 15:35

10:15 – 11:00

10:15 – 11:00

10:45 – 11:30

10:15 – 11:00

Želite znati više?

Potražite više informacija oko našeg kurikuluma i aktivnosti.

Kontaktirajte nas
Skip to content