Raspored informacija

NASLOVNICA / Kutak za roditelje / Raspored informacija

Razred

1.a

1.b

1.c

1.d

2.a

2.b

2.c

2.d

3.a

3.b

3.c

4.a

4.b

4.c

5.a

5.b

5.c

6.a

6.b

6.c

6.d

6.e

7.a

7.b

7c

7.d

8.a

8.b

8.c

8.d

PŠ Budrovac

PŠ Čepelovac

PŠ Mičetinac

PŠ Sirova Katalena

PP 1-3

PP 2-4

PP 6-8

PP 5-7

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Predmetne info.

Predmetni učitelj

Vjekoslav Čordašev

Vedran Dautanec

Zoran Vidaković

K. B. Markovica

Darija Car

Ivan Grgec

Jasmina F. Konjarek

Štefica Šadek

Martina Lovrak I.

Katarina Ređep

Marica Vinković

Tamara Debač

Jelena Prelec

Jelena Sabljić

Martina Rukavina

Sanja Vlah Maznik

Maja Š. Nemet

Dan u tjednu

srijeda

četvrtak

ponedjeljak

petak

četvrtak

srijeda

petak

utorak

četvrtak

četvrtak

ponedjeljak

srijeda

ponedjeljak

četvrtak

četvrtak

četvrtak

četvrtak

četvrtak

utorak

srijeda

petak

srijeda

ponedjeljak

utorak

utorak

četvrtak

četvrtak

petak

ponedjeljak

ponedjeljak

ponedjeljak

srijeda

ponedjeljak

utorak

četvrtak

srijeda

četvrtak

ponedjeljak

ponedjeljak

srijeda

četvrtak

:

Dan u tjednu

utorak

srijeda

petak

srijeda

utorak

utorak

četvrtak

srijeda

utorak

srijeda

srijeda

srijeda

ponedjeljak

ponedjeljak

utorak

utorak

ponedjeljak

Vrijeme (od-do)

10:45 – 11:25

09:10 – 09:50

09:10 – 09:50

10:00 – 10:40

07:30 – 08:10

09:10 – 09:50

09:10 – 09:50

09:10 – 09:50

09:10 – 09:50

08:20 – 09:00

10:00 – 10:40

07:30 – 08:10

10:00 – 10:40

08:20 – 09:00

13:50 – 14:30

16:15 -16:55

14:40 – 15:20

16:15 -16:55

15:30 – 16:10

15:30 – 16:10       

13:50 – 14:30

15:30 – 16:10

14:40 -15:20

16:15 – 16:55

14:40 – 15:20

15:30 – 16:10

14.40 – 15:20

13:50 – 14:30

14:00 – 14:30

10:00 – 10:40

12:00 – 12:40

09:45 – 10:25

10:30 – 11:10

10:20 – 11:00

08:45 – 09:25

08:45 – 09:25

09:45 – 10:25

11:25 – 12:05

12:10-12:50

12:10-12:50

12:10-12:50

:

Vrijeme (od-do)

15:30 – 16:10

12:15 -12:55

15:30 – 16:10

13:50 -14:30

10:00 -10:40

12:15 – 12:55

13:50 – 14:30

14:40 – 15:20

13:00 – 13:40

15:30 – 16:10

13:50 – 14:30

13:00 – 13:40

12:10- 12:50

13:00 – 13:40

09:30 – 10.00

13:50 – 14:30

12:15 – 12:55

Želite znati više?

Potražite više informacija oko našeg kurikuluma i aktivnosti.

Kontaktirajte nas
Skip to content